Portal
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

w dniu 25 września 2018 roku (we wtorek) o godzinie 10.00 i 10.10, na terenie Gminy Osiek zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będą to alarmy ćwiczebne. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych czynności.

WÓJT GMINY OSIEK
Jerzy Mieszczak

 
Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach od 27 września do 6 października 2018 roku zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Więcej…
 
Dotacja PONE dla Gminy Osiek

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Osiek na zadanie pn.„Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  175 508,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 351 016,00 zł.

Więcej…
 
Oczyszczacze powietrza dla przedzkoli
Wszystkie przedszkola z terenu Gminy Osiek zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza. Urządzenia trafiły do naszych placówek bezpłatnie w ramach podpisanej umowy między Wójtem Gminy Osiek a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Urządzenia pomogą w zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim w sezonie grzewczym, kiedy jesteśmy narażeni na oddychanie powietrzem „smogowym” a dzieci jako grupa szczególnie wrażliwa na zanieczyszczenia, wymagają największego wsparcia.
Więcej…
 
Bezpieczna Małopolska 2018
Dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, jednostki OSP z terenu gminy Osiek otrzymają nowoczesny sprzęt łączności radiowej oraz specjalistyczną odzież ochronną do działań ratowniczych.
Więcej…
 
Szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia/spotkania informacyjne na temat:
Więcej…
 
Nieodpłatna pomoc prawna
Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski będzie realizował  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Więcej…
 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama